கர்ப்பகாலம்என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் கடினமான காலம் என்றே கூறலாம். இந்த நேரத்தில் எல்லாவற்றிலும் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். இதன் போது, உடலில் பல ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன, இதன் காரணமாக நமது உடலிலும், நமது மன நிலையிலும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. அதனால்தான் இந்த நேரத்தில் உணவு முதல் பல விஷயங்களை கவனித்துக்கொள்ள …