ஆபத்தில் இருக்கும் கோழிகள், பால் பண்ணை தொழிலாளர்கள், கால்நடை மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆய்வக தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக H5N1 பறவைக் காய்ச்சல் தடுப்பூசிகளைப் பெறுவதற்கு அல்லது தயாரிப்பதற்கு அமெரிக்காவும் ஐரோப்பாவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன, அரசாங்க அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர், தொற்றுநோய்களின் அச்சுறுத்தலைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று இன்ஃப்ளூயன்ஸா நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

கடந்த வாரம் அமெரிக்க அதிகாரிகள், …