30 வயதிற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் தங்களுடைய எலும்புகளை ஆரோக்கியமாக வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் கீழே குறிப்பிடப்படும் 6 விஷயங்களை எக்காரணத்தைக் கொண்டும் அதிகப்படியாக உட்கொள்ளக் கூடாது. பொதுவாக நமது உடல் சிறு வயதில் இருப்பது போல வயது ஆக ஆக இருப்பது இல்லை. என்ன சாப்பிட்டாலும் சிறு வயதில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத அளவிற்கு …

கால்சியம் நம் உடலுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. எலும்புகள் முதல் தசைகள் வரை நமது உடலுக்கு கால்சியம் அவசியம். உடலில் கால்சியம் குறைபாடு இருந்தால், பல நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எலும்புகள் மற்றும் பற்களின் வலிமைக்கு கால்சியம் மிகவும் முக்கியமானது, அத்தகைய சூழ்நிலையில், கால்சியம் நிறைந்த உணவை நாம் உட்கொள்ள வேண்டும்.

பால் மற்றும் பால் …